Chest Thai ID Card หลักการในการคำนวนเลขบัตรประจำตัวประชาชนของไทย

      คุึณเคยลองสังเกตดูไหมว่าทำไมในการกรอกเลขประำตัวประชาชนนั้นบางเว็บมันถึงได้รู้ว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอม มันมีฐานข้อมูลของคนทั้งประเทศอยู่หรือ! ไม่ใช่หรอกครับเว็บเขาแค ่มีการคำนวนเท่านั้นเอง
ส่วนหลักการคำนวนนั้นไม่ได้ซับซ้อนเลยมาูดูุเองดีกว่า
1111111111119
อันนี้ก็เป็นของจริง (ของใครก็ไม่รู้)ตัวเลข12ตัวแรกจะบอกถึงภูมิลำเนาของเจ้าของว่าอยู่ไหนเป็นคน
จังหวัดอะไรอย่างนั้นส่วนตัวเลขตัวที่ 13 นั้นจะเป็นตัว Check ว่ารหัสนั้นเป็นของจริงหรือ เปล่า เราลองมาดูการ
คำนวนกันดีกว่า
1.)มั่วตัวเลข 12 ตัวขึ้นมาแล้วแยกหลักซะ
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
2.)คูณเข้าไปด้วยค่าประจำหลักของตัวเลขนั้นๆ (ตัวเลข 13-2 ที่ใช้คูณเป็นค่าคงที่)
(1x13) (2x12) (1x11) (3x10) (1x9) (4x8) (1x7) (5x6) (1x5) (6x4) (1x3) (7x2)
3.)จะได้ตัวเลขต่อไปนี้
13 24 11 30 9 32 7 30 5 24 3 14
4.)เอาตัวเลขมาบวกกันทั้งหมด
13+24+11+30+9+32+7+30+5+24+3+14= 202
5.)เอาตัวเลขที่หามาได้หารด้วย11 แล้วเอาเศษมันมา
202/11 = 4
6.)ต่อมาก็ให้เอาเศษที่เราหามาได้นั้นไปลบกับ 11
11-4 = 7
7.)ตัวเลขที่ออกมาก็คือ
1213141516177
Share on Google Plus

About hero

0 ความคิดเห็น: